Projekt instrukcji w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej