Wpisanie programu nauczania religii do zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania