UCHWAŁA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP z dnia 19 września 2018 roku